Vosk

Vosk je metabolický produkt včely medonosné, vzniklý přestavbou medu a pylu. Vytváří se ve voskotvorné žláze včely dělnice mezi 12-18 dnem života. Tato žláza je zakončena voskovým zrcátkem, které se nachází na třetím, čtvrtém, pátém a šestém zadečkovém článku. Vyloučený vosk potom na vzduchu tuhne a přebírá anatomický tvar zrcátka. Barva vosku je bílá a postupně se mění na žlutou.

Složení vosku

tvoří ho ze 14% uhlovodíky, 35% monoestery, 14% diestery, 3% triestery, 12% volné kyseliny, 1% volné alkoholy, 4% hydroxymonoestery, 8% hydroxypolyestery, 3% estery kyselin.

Vlastnosti vosku

- bod tání 62-65 stupňů Celsia

- tepelná nevodivost 

- vysoká tepelná kapacita

- za tepla plastický


Na tvorbu 1 kg vosku spotřebují včely 3 kg medu a 50 g pylu