Pyl

Pyl je samčí pohlavní buňka rostlin, která se vyvíjí v prašnících tyčinek, tj. v samčích pohlavních orgánech květu.

Je důležitým zdrojem bílkovin pro výživu včel a plodu především v předjaří, kdy včely mají zvýšenou spotřebu pylu. Produkce pylu v předjaří je především z vrby, olše, lísky, meruňky, topolu, dřínu, jilmu, angreštu, javoru a trnky. Jinak je pyl třeba během celého roku.

Složení pylu

Pyl je tvořen složitými cukry (callóza, škrob) a cukry jednoduchými (glukóza, fruktóza), dále pak tuky, aminokyselinami, bílkovinami, vitaminy A,B,C,E,H a stopovými prvky.

PŘÍNOS PYLU DO ÚLU

Tvorba pylového rousku

Včela medonosná patří do skupiny včel nohosběrných, které při sběru pyl upravují a vytvářejí z něho rousky, které umísťují na třetí pár zadních nohou do tzv. pylového košíčku na vnější straně holeně. Proces tvorby pylového rousku probíhá jednak přímo na květu, jednak za letu ve vzduchu. Na květu včela vyčesává pyl z prašníků rostlin a stále ho ovlhčuje tím, že na sosák vyvrhuje kapky obsahu medného váčku a otírá ho holeněmi předních nohou. Do sbíraného pylu tedy přidává i cukry a látky obsažené v medu nebo nektaru a také sekrety svých žláz. Ty pak ovlivňují životnost pylových zrn v rousku.

Pyl ve včelstvu - plástový pyl

Po příletu do úlu včela pylový rousek odstraňuje prostředním párem nohou a vkládá ho do voskové buňky včelího plástu. Poté pylový rousek stlačí hlavou. Do jedné pylové buňky se vleze až 18 pylových rousků. Při velké snůšce včely pyl překryjí nektarem a zavíčkují voskem, přičemž ještě k pylu přidávají výměšky svých žláz pro konzervaci pylu.

Potřeba pylu ve včelstvu

Důležitý zdroj bílkovin pro tvorbu mateří kašičky. Mateří kašička se tvoří v hltanových žlázách včel, je to potrava pro včelí plod. Včely pyl polykají spolu s nektarem, kdy pyl prochází medným váčkem přes česlo do trávícího ústrojí.

Pyl v medicíně

rekonvalescence úrazů, léčba roztroušené sklerózy, protialergické účinky